Konkurs na logo

Prezes Stowarzyszenia Klub Historyczny im. Stefana Roweckiego Grota   ogłasza konkurs na opracowanie projektu graficznego symbolu (loga) upamiętniającego protesty studentów  olsztyńskich  w roku 1956. Konkurs trwa do 18 października 2019 r.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób fizycznych i prawnych. Mogą wziąć w nim udział zarówno artyści, graficy, plastycy, specjaliści zajmujący się projektowaniem reklamowym, architekci, a także pasjonaci, studenci, czy też uczniowie.

W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców, bądź opiekunów prawnych wyrażona na karcie zgłoszenia.

Prace mogą być składane indywidualnie lub zespołowo.

Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest w regulaminie.