Kontakt

Stowarzyszenie Historyczne im. Stefana Roweckiego „Grota”
Dowódcy Armii Krajowej w Olsztynie

10-575 Olsztyn
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 7/9 lok. 317

email: klub.rowecki-grot@wp.pl


Instytut Współpracy Polsko Węgierskiej im. Wacława Felczaka
00-522 Warszawa
ul. Wspólna 6

tel.: +48 22 694 84 17