Zarząd

Szczepan Worobiej – Prezes Zarządu

Sławomir Krzysztof Hryniewicz – Wiceprezes Zarządu

Marcin Poczobutt – Wiceprezes Zarządu

Wojciech Goljat – Członek Zarządu

Waldemar Dariusz Ziarek – Członek Zarządu

Robert Żbikowski – Członek Zarządu

Agnieszka Gębczyńska – Sekretarz

Mateusz Szkaradziński – Skarbnik